Stopka
Uwaga:
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Note:
This message is intended only for the recipient named above. Access to this message by anyone else is prohibited. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of, or any similar action with respect to this message is prohibited and may be illegal. Please notify the sender of the receipt of this message and delete it without opening the attachments.Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszej firmie Tropical Tadeusz Ogrodnik w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Ww. firma jest administratorem Państwa danych osobowych i mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawa należy realizować pod adresem mailowym . Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się poniżej.To fulfill the information obligation towards personal data owners, we inform you that your e-mail address is processed in our company Tropical Tadeusz Ogrodnik for communication purposes, pursuant to Article 6(1)(f) of GDPR.

The above mentioned company is the controller of your personal data and you have the right to access your data, to correct and supplement them, request that your personal data be forgotten, transfer them or limit their processing, and you have the right to object to the processing. The rights should be exercised via e-mail: . The full content of the information obligation can be found below.


Spełnienie obowiązku informacyjnego
Fulfillment of information obligation
Top
Serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia spersonalizowanych usług na najwyższym poziomie, w tym usług statystycznych oraz w celu dostosowania zawartości do indywidualnych preferencji Użytkowników, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.